Ny bransjenorm for vurdering av unormal slitasje er lansert

Nyhet, Bilsalg

Publisert

NBF har sammen representanter fra våre medlemsbedrifter, Finansieringsselskapenes Forening (FINFO), Norges Automobil-Forbund (NAF), Viking Kontroll og Forbrukerrådet etablert en bransjenorm for vurdering av unormal slitasje ved tilbakelevering av leasing-/leiebil.

Bransjenormen inngår som en del av avtalen mellom leverandør, leasingselskap og leietaker, og regulerer hvilke krav som stilles til bilens tilstand ved tilbakelevering etter endt leasingperiode.
Bransjenormen er viktig informasjon til kunden ved inngåelsen av leasing- / leieavtalen, slik at leietaker kan vedlikeholde bilen på en god måte og derved unngå påkost ved tilbakelevering.

Forside bransjenorm til nyhetsbrev.jpg


Bransjenormen er derfor svært viktig som en forventningsavklaring for leietaker, og gir både leverandør og leietaker en felles forståelse for hva som forventes av tilstanden på bilen ved tilbakelevering. Bransjenormen gir forutsigbarhet for partene, og er et godt virkemiddel for å unngå overraskelser for leietaker og tidkrevende tvister mellom leverandør og leietaker.

Nivået for unormal slitasje er fastsatt gjennom tett samarbeide mellom ovennevnte parter, og gir en balansert beskrivelse av hva som defineres som unormal slitasje ved tilbakelevering av bilen etter endt leieperiode. 

For at denne bransjenormen skal få så god effekt som mulig er det viktig at både leasingselskap og bilforhandler bidrar til at den tas i bruk på hensiktsmessig måte, både for kunde, bilforhandler og leasingselskap.

Den nye bransjenormen for vurdering av unormal slitasje finner du her > 

Nedenfor har vi listet opp noen punkter som er viktige å tenke på og ta hensyn til når bransjenormen tas i bruk:

  • Sikre at leietaker mottar bransjenormen – digitalt eller på papir.
  • God og tydelig informasjon til kunden ved inngåelsen av en leasing-/leieavtale vil eliminere usikkerhet og tvil både underveis i leieperioden og ved tilbakelevering av bilen.
  • Vær spesielt nøye med å informere om alle punktene som omhandler kravene til service og vedlikehold.
  • Husk særlig på punktene som beskriver valg av verksted og hvilke retningslinjer som gjelder for servicer i leieperioden, samt hvem som bærer kostanden for eventuell service som sammenfaller med tilbakeleveringstidspunket i avtalen.

Eksempel: avtalen er på 3 år / 60.000 km service – hvem bærer kostnaden for 60.000 km servicen ved tilbakelevering? Avtal dette med kunden på forhånd – skriftlig!

  • Sørg for at det avklares med leasingselskapet hvilket verksted som skal foreta service, vedlikehold og reparasjoner på bilen, og at dette er tydelig kommunisert til leietaker.
  • Påse at bransjenormen innlemmes i selve leasing- /leieavtalen, slik at det sikres at bransjenormen blir en del av de komplette dokumentene som kunden signerer.
  • Informer kunden om viktigheten av å lese og sette seg inn i betingelsene i leasingavtalen, inkludert bransjenormen.
  • Sørg for god oppfølging og dialog med kunden underveis i leieperioden.

Bransjenormen finner du her