Bærekraftig utvikling omhandler de tre dimensjonene sosial, økonomisk og miljø/klima bærekraft.

Norges Bilbransjeforbund jobber under alle disse dimensjonene og bistår medlemmene så godt som vi kan.  

Vi har laget en samleside på nbf.no, under bærekraftig bilbruk, denne siden er heller ikke uttømmende. Mange andre tema som er beskrevet på nbf.no og på arbinn.nho.no er også relatert til bærekraft.  

NBFs bærekraftsguide er laget for å veilede medlemmene til å jobbe systematisk med bærekraft i virksomhetene. Siden er dynamisk og vil hele tiden bli oppdatert og videreutviklet.  

I digital verktøykasse finner dere veiledninger og maler. Her legges også alle presentasjonene fra våre ukentlige frokostmøter med aktuelle tema. Digital verktøykasse er kun for medlemmer og krever innlogging.  

I 2022 lanserte NBF sammen med NHO forsikring og NHO pensjon ÅRETS BLINKLYS, en inspirasjonspris for bærekraft. Neste kåring skjer på Bilbransjens dager i november 2023 og frist for å sende inn kandidater er 1. september 2023. 

Et tiltak som NBF har satt igang for å jobbe med sosialbærekraft er lanseringen av Trivselsundersøkelsen som NBF og BIL sendte ut første gang i 2022. Ny kommer høsten 2023 og funnene vil lanseres på Bilbransjens dager.  I kjølevannet av Trivselsundersøkelsen blir det arrangert mange møter som tar opp tematikken mangfold, inkludering, rekruttering og mobbing. Presentasjoner og opptak fra gjennomførte møter finner du på nbf.no