Viktig informasjon til verksteder og kontrollorgan - registrering på underenhet

logo statens vegvesen

I Statens vegvesens Verkstedregister må virksomheter nå registrere seg under sin underenhet sitt organisasjonsnummer i stedet for hovedenhetens nummer. Dette endres uten gebyrer, og nye godkjenningsbevis sendes automatisk via Altinn når endringen er fullført.

Riktig organisasjonsnummer må meldes innen 1. oktober 2023 for å sikre tilgang til de elektroniske selvbetjeningsløsningene.

For virksomheter med godkjenning som kontrollorgan er det også viktig å oppdatere organisasjonsnummeret i løsningen for periodiske kontroller innen 1. november 2023. Først må du gi beskjed til Statens vegvesen om det nye organisasjonsnummeret. Deretter må man oppdatere IT-løsningen hos dataleverandør etter at bekreftelse fra Statens vegvesen er mottatt via Altinn. Hvis du trenger hjelp med prosessen, kan du kontakte Statens vegvesen der du er lokalisert.

Se også lenke til nanolæring under.

Tekst fra Statens vegvesen i sin helhet finner du her: 

Hei,

I Statens vegvesen sitt Verkstedregister er virksomheten deres i dag registrert på organisasjonsnummeret til deres hovedenhet. Virksomheten deres må registreres på underenheten sitt organisasjonsnummer.

Vedlagt finner dere en nanolæring som gir dere informasjon om hvordan dere selv kan registrere virksomheten på riktig organisasjonsnummer hos Statens vegvesen. Endringen medfører ingen gebyrer og når endringen er utført vil dere automatisk motta nye godkjenningsbevis fra oss. De nye godkjenningsbevisene vil sendes til dere i Altinn. For å kunne hente ut de nye godkjenningsbevisene må dere ha tilgang i Altinn til å lese brev fra Statens vegvesen.

Dere må melde virksomhetens riktige organisasjonsnummer hos oss innen 1. oktober 2023.

Riktig organisasjonsnummer sikrer tilgangskontrollene deresDet er krav om at virksomheter som driver næringsvirksomhet på flere geografiske lokasjoner skal registrere en underenhet for hver adresse.

Når dere registrerer virksomheten deres på underenhet, får dere en sikrere tilgangskontroll for elektroniske selvbetjeningsløsninger.

Etter at nytt organisasjonsnummer er registrert hos oss, vil dere i fremtiden måtte velge virksomhetens underenhet når dere logger inn på vegvesen.no, eksempelvis for å se status på eller registrerte opplysninger om virksomheten, eller melde om endringer.For virksomheter som har godkjenning som kontrollorganNår det nye organisasjonsnummeret er registrert hos Statens vegvesen og dere har mottatt nye godkjenningsbevis, er det viktig at dere sørger for at organisasjonsnummeret også endres i løsningen for innmelding av periodiske kontroller. Dere må derfor også melde endringen hos deres dataleverandør (IT-løsningen dere benytter for å melde inn kontrollsedler) for fortsatt å kunne melde inn resultater etter utførte kontroller.

Fristen for å oppdatere organisasjonsnummeret deres hos dataleverandør er 1. november 2023.For at innrapporteringen av kontrollsedlene deres ikke skal stoppe opp er det viktig at dere først gir melding om riktig organisasjonsnummer til Statens vegvesen, og deretter gjør endringene i IT-løsningen hos dataleverandør etter at dere har mottatt bekreftelse fra oss om at nytt organisasjonsnummer er registrert. Dere vil få bekreftelsen på endret organisasjonsnummer i Altinn sammen med nye og oppdaterte godkjenningsbevis for godkjenningene deres.

Dersom dere har spørsmål eller har behov for bistand til å registrere virksomheten deres på riktig organisasjonsnummer, kan dere kontakte tilsynet i Statens vegvesen der dere holder til.   

NanolæringLink til nanolæring som viser hvordan dere melder nytt organisasjonsnummerNanolæringen kan også nås ved bruk av QR-kode:

lenke til nanolæring QR statens vegvesen.png