SV svinger pisken over nyttekjøretøyene

SVs la i dag frem sitt Alternative Statsbudsjett for 2024, som setter tonen for hva partiet vil kreve når de starter forhandlingene om neste års statsbudsjett med regjeringspartiene på Stortinget senere denne måneden.

-SVs forslag er svært alvorlig, særlig for nyttekjøretøyene med konvensjonelle drivlinjer. Pisken brukes kraftig; økt CO2-avgift (50% opp fra 2023-nivå), økt veibruksavgift (reverserer kuttet) og økt engangsavgift (50% av personbilsats) for konvensjonelle varebiler, sier Ida Krag, leder næringspolitikk i NBF.

SV begrunner prioriteringene sine slik:

"For at vi skal nå klimamålene våre, må skattene og avgiftene endres slik at det blir dyrere å forurense og billigere å velge grønt. Vi øker engangsavgiften på fossile biler for å sikre at flere velger å kjøpe elbil, samtidig som elbiler også får redusert trafikkforsikringsavgift. Vi vil redusere omregistreringsavgiften for elbil slik at det blir billigere å kjøpe elbil brukt. Regjeringens kutt i fossilbilavgiftene har ingen omfordelende effekt og vi går imot disse. Vi øker også CO2-avgiftene 50 prosent fra 2023- nivå. Vi vil ha på plass en grønn folkebonus som kompenserer folk for økte miljøavgifter. I år foreslår vi et grep med umiddelbar effekt, der vi øker personfradraget i inntektsskatten med om lag like mye som inntektene fra hele CO2- avgiften."

Portrett av Ida Krag

Ida Krag, leder næringspolitikk i NBF. Foto: Thomas Brun/NBF

-Det er svært problematisk når politikerne ikke forstår at overgangen til nullutslipp er avhengig av teknologisk modenhet. For varebilene finnes det ikke alternativer med firehjulstrekk, tung hengervekt og høy lastekapasitet, ennå. For lastebilene er den teknologiske utviklingen på nullutslippskjøretøyene stor, men det er fortsatt svært mange transportoppdrag i landet vårt som fordrer diesel. Gjennom å øke avgiftene, svekker man norske arbeidsplasser og norsk næringsliv, og bidrar til økte priser for forbrukerne. Det er det siste vi trenger nå, sier Krag.

Her kan du lese SV's alternative statsbudsjett >