Foto:unsplash.com

Innkjøpsavtaler

Vi har en rekke innkjøpsavtaler med leverandører av varer og tjenester til bilbransjen. I tillegg har NHO noen avtaler. Avtalene omfatter kun varer medlemmene bruker i daglig drift, og ikke varer medlemmene kan videreselge.